KÖK HÜCRE NEDİR ?

Kök hücreler yaşamın erken dönemlerinde, vücudumuzun tüm doku ve organlarını meydana getirecek, henüz farklılaşmamış ancak herhangi bir uyarıyla farklılaşıp,değişik hücrelere dönüşebilme ve çoğalabilme yeteneği olan hücrelerdir. Değişik dokulara dönüşebilme ve çoğalabilme özelliklerinden dolayı vücudumuzun tüm doku ve organlarını oluşturan temel hücrelerdir.

Bir kök hücre bölündüğünde oluşan yeni hücreler yine kök hücre olabileceği gibi özel organ ve fonksiyonlar için gerekli hücrelere dönüşebilir. Bu çok önemlidir ve kök hücreleri diğer hücrelerden ayıran en önemli özelliktir.Bu özellik sayesinde kök hücreler kendilerini sürekli yenilerler ve belli yönde uyarıldığında vücüdün ihtiyaç duyduğu çeşitli doku ve organ hücrelerine dönüşerek bu doku ve organların yenilenmesine bunların fonksiyonlarının yeniden kazanılmasına katkıda bulunabilirler.


KÖK HÜCRE NEREDE BULUNUR ?

Kök hücreler yoğun olarak kordon kanında,kemik iliğinde ve yağ dokusunda bulunur.Doğum esnasında kordon kanından alınan kandaki kök hücreler dondurulup saklanabilir. Kemik iliğinden ve yağ dokusundan yaşamın herhangi bir döneminde kök hücre elde edilebilir.


Ancak bu şekilde elde edilecek kök hücre sayısı kısıtlıdır ve tedavilerde kullanılmak için yeterli olmayabilir. Bu nedenle elde edilen kök hücreler çok özel kültürlerde çogaltılarak ve hatta kullanım amacına uygun şekilde (hasarlı doku veya organa özel ) farklılaşmaları sağlanarak uygulanacak tedavinin başarısı artırılabilir.


 

KÖK HÜCRE HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANİLABİLİR?


Tüm dünyada bilim insanları hastalıkların kök hücre ile tedavisi konusunda yoğun çalışma yapmaktadır. Beklenti odurki gelecekte pek çok hastalık kök hücre ile tedavi edilebilecektir. Böbrek Yetmezliği,Multipl Skleroz ( MS), Parkinson Hastalığı,Alzheimer Hastalığı,İnme (Felç) Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ,Omurilik Yaralanmaları , Yanıklar, Bazı Kalp Hastalıkları , Diabet ve Bazı Eklem Hastalıkları Kök Hücre Tedavisinden fayda görebilmektedir. Ayrıca bazı kanser türlerinin tedavisinde de Kök Hücre kullanılmaktadır.

ÜLKEMİZDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ


Ülkemizde uzun yıllardır Kök Hücre ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu konuda yasal düzenlemeler henüz yapılmadığından bu konuda klinik araştırma yapmak için dahi her bir hasta için Etik Kurul'dan izin alınması gerekmektedir.

DÜNYADA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ:


Pek çok ülkede yasal düzenlemeler yapılmış ve Kök Hücre Tedavisi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

BİZ NE YAPIYORUZ?


Kök Hücre tedavisi ile ilgili olarak herhangi bir hasta bize başvurduğunda,hastanın ayrıntılı tıbbi özgeçmişi ,labaratuar tetkiklerini ve hastanın son klinik durumunu belirten raporları düzenleyip yurt dışındaki anlaşmalı merkezimizin bu konudaki dünya çapında otorite olan Doktorlarına sunuyoruz. Onların değerlendirmesi sonucu hastanın Kök Hücre Tedavisinden fayda görebileceği kanaati oluşursa hasta ve yanında gidecek refakatçisinin vize, gidilecek ülkedeki randevu ,konaklama, gidiş dönüş uçak dahil her türlü organizasyonu kuruluşumuz tarafından yapılmakta ve hastanın refakatçisiyle birlikte ilgili ülkeye gitmesi,tedavisinin yapılması ve dönüşüne kadar bir doktorumuz eşlik etmektedir.